Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

sophielaura
3684 e9ea 420
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy via0 0
sophielaura
2368 8480 420
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viazapachsiana zapachsiana

February 20 2018

sophielaura
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viamegadeth megadeth
sophielaura
2550 9a6a 420
Reposted fromtfu tfu viaraindrops raindrops
sophielaura
1139 ec57 420
Reposted frompiehus piehus viaiamnotarobot iamnotarobot
sophielaura
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć.
— Marek Hłasko
Reposted frommessinhead messinhead viaiamnotarobot iamnotarobot
sophielaura
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaiamnotarobot iamnotarobot
sophielaura
0113 ba05 420
Reposted fromtfu tfu viaiamnotarobot iamnotarobot

January 17 2018

sophielaura
2657 b8d3 420
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamaybeyou maybeyou

December 16 2017

sophielaura
8306 ccca 420
sophielaura
8370 a229 420
Reposted frommhsa mhsa viazapachsiana zapachsiana
sophielaura
3530 3a1a 420
Reposted fromliczbapi liczbapi viazapachsiana zapachsiana
sophielaura
3044 e3ff 420
sophielaura
inne miasta - ta sama samotność
— plvnbe
Reposted fromnonapewno nonapewno viaEmisja Emisja
sophielaura
3427 c7c1 420
.
Reposted fromEmisja Emisja
sophielaura
0814 34ae 420
4777 9d3d 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamaiale maiale
sophielaura
KONIEC, ojejku.
sophielaura
3443 90fc 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaerrortryagain errortryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl