Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

sophielaura
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely viaikropka ikropka

December 02 2017

sophielaura
Reposted frommayamar mayamar viamaybeyou maybeyou

November 14 2017

sophielaura
3410 db51 420
Reposted fromtfu tfu viaIIMaryJaneII IIMaryJaneII

October 24 2017

sophielaura

October 14 2017

sophielaura
5595 bf4b 420

chuckdrawsthings:

that’s too much, man

Reposted fromUnpretty Unpretty via0 0
sophielaura
sophielaura
sophielaura
Reposted fromjasminum jasminum viagwiazdeczka gwiazdeczka
sophielaura
8974 93c6 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 09 2017

2548 bd9b 420
sophielaura

October 08 2017

sophielaura
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viatalula talula

September 23 2017

sophielaura
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatalula talula

September 21 2017

sophielaura

September 18 2017

sophielaura
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
sophielaura
6899 6f59 420
Reposted fromministerium ministerium viagwiazdeczka gwiazdeczka

September 16 2017

sophielaura
2181 e46a 420
Reposted fromzniszcze zniszcze viatalula talula

September 13 2017

sophielaura
3993 4882 420
Reposted frommarzyciel marzyciel viamaybeyou maybeyou
sophielaura
8248 87e6 420
Reposted fromtfu tfu viaohwow ohwow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl