Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

sophielaura
2657 b8d3 420
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamaybeyou maybeyou

December 16 2017

sophielaura
8306 ccca 420
sophielaura
8370 a229 420
Reposted frommhsa mhsa viazapachsiana zapachsiana
sophielaura
3530 3a1a 420
Reposted fromliczbapi liczbapi viazapachsiana zapachsiana
sophielaura
3044 e3ff 420
sophielaura
inne miasta - ta sama samotność
— plvnbe
Reposted fromnonapewno nonapewno viaEmisja Emisja
sophielaura
3427 c7c1 420
.
Reposted fromEmisja Emisja
sophielaura
0814 34ae 420
4777 9d3d 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamaiale maiale
sophielaura
KONIEC, ojejku.
sophielaura
3443 90fc 420
Reposted fromkrzysk krzysk viajustaperson justaperson
sophielaura
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viajustaperson justaperson
8365 ead2 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajustaperson justaperson
sophielaura
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely viaikropka ikropka

December 02 2017

sophielaura
Reposted frommayamar mayamar viamaybeyou maybeyou

November 14 2017

sophielaura
3410 db51 420
Reposted fromtfu tfu viaIIMaryJaneII IIMaryJaneII

October 24 2017

sophielaura

October 14 2017

sophielaura
5595 bf4b 420

chuckdrawsthings:

that’s too much, man

Reposted fromUnpretty Unpretty via0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl